Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest :

TRIFFLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Willowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291841906, REGON: 522677247 Spółka jest zarejestrowana rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000984675

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Obowiązek Informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest TRIFFLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Willowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291841906, REGON: 522677247 („Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów sprzedaży w Sklepie Internetowym www.triffli.com, świadczenia usług posprzedażowych oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów IT, księgowości oraz Firmy kurierskie.
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku ustania czy wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dane będą przechowywane maksymalnie do 5 lat ze względu ma wymogi podatkowe.
6. Przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  a także prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i, nabywania towarów i realizacji zakupów.
8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Państwa danych osobowych w pierwotnym celu, Państwa dane nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.

W celu wprowadzenia zmian, usunięcia Państwa danych osobowych lub innych pytań, prosimy kontaktować się z Nami pocztą elektroniczną: biuro@triffli.com lub listownie na adres ul. Willowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki